Find Posts By Topic

The City of Seattle can Help Pay Your Electric and Utility Bills

Magaalada Seattle waxay kaa caawin kartaa bixinta biilashaada korontada

COVID-19 siyaabo badan ayuu u saameeyay dadka degan Seattle. Dad badan, oo ay ku jiraan dadka waaweyn iyo qoysaska, ayaa wajahaya waqtiyo adag shaqo la’aan darteed.

Magaalada Seattle waxay caawin kartaa dadka la halgamaya in ay iska bixiyaan biilasha korontada, biyaha iyo gaaska. Qoysaska u-qalma ayaa iska qori kara Barnaamijka Sicir-dhimista Adeegyada ee Magaalada Seattle (UDP), oo bixisa qiimo-dhimis 60% ah oo ku saabsan biilasha Seattle City Light iyo qiimo-dhimista 50% ee biilasha Adeegyada Dadweynaha ee Seattle.

Si aad xaq ugu yeelatid, dakhligaaga canshuurta kahor ee qoyska waa inuu noqdaa ama ka hooseeya 70% dakhliga dhexdhexaadka ee gobolka.(Qiyaasta “dakhliga dhexdhexaadka ah” waxaa adeegsada barnaamijyo badan si loo go’aamiyo u-qalmitaanka dakhliga. Sanadka 2021, qoys afar qof ah waxaa laga yaabaa inuu kasbado illaa $ 5,996 bishiiba ama sanadkiiba $ 71,952 canshuuraha ka hor ama waxyaabaha kale ee laga gooyo.)

Nidaamka codsiga UDP

  • Foomku wuxuu ku qoran yahay Ingiriis. Taageerada luqadeed hadada u baahantahay, fadlan wac si aad ula hadashid wakiil.
  • Codsigaaga dib ayaa loo eegi doonaa oo looga baaraandegi doonaa. Haddii dalabkaagu buuxiyo shuruudaha u-qalmitaanka, qoyskaaga ayaa la qori doonaa
  • E-maylka jawaabta ama warqadda waxay noqon kartaa Ingiriis.
  • Sicir-dhimistu waxay qaadan kartaa ilaa laba wareeg oo biil ah si ay uga muuqdaan biilashaada.
  • Macaamiisha loo oggolaaday helitaanka qiime dhimista waxay u baahan doonaan inay ku cusboonaysiiyaan codsigooda dukumiintiyada dakhliga lix bilood ka dib taariikhda oggolaanshahooda

Haddii aad hesho wicitaan, emayl iyo / ama kaarka boosta oo sheegaya inaad u baahan tahay inaad la xiriirto xafiiskayaga si aad u cusboonaysiiso dalabkaaga, fadlan wac 206-684-0268 si aad ula hadasho wakiil. Adeegyada turjubaanka ayaa la heli karaa. Uma baahnid inaad buuxiso foom kale oo codsi khadka tooska ah ah.

Haddii aad qabtid su’aalo ku saabsan diiwaangelinta UDP ama aad rabto caawimaad, wac ama emayl u soo dir UDP@Seatttle.gov. Haddii aad u baahan tahay turjubaan, fadlan weydiiso mid markii aad soo wacdo, fadlan u sheeg hawl wadeenka luqadda aad ugu baahan tahay turjumaadda. Waxaa jiri kara waqti sugid yar ee lagula xiriirinayo turjubaanka.

Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah, oo ay ku jiraan shuruudaha u qalmitaanka oo faahfaahsan, boggan: www.seattle.gov/UDP

Duqa magaalada Jenny Durkan ayaa ku dhawaaqay in Seattle City Light iyo Adeegyada Dadweynaha ee Seattle ay ku sii hayn doonaan adeegyada macaamiisha, xitaa haddii ay ka dib dhacaan bixinta biilashooda, inta lagu jiro aafada. Macaamiisha waxay dejin karaan qorshe lacag bixin dib loo dhigay iyagoo wacaya 206-684-3000 ama adoo u diraya emayl shabakadan wakhti kasta.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7